18 september 2019

Integritetspolicy

Vår integritetspolicy och Behandling av personuppgifter

Iform Hästfoder AB behandlar personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen, GDPR och följer gällande regler för integritetspolicy.

Iform Hästfoder AB är personuppgiftsansvarig för sina behandlingar. Är kunden en privatperson eller enskild näringsidkare är Iform Hästfoder AB skyldig att tillämpa reglerna för integritetspolicy enligt GDPR för att informera om den personuppgiftsbehandlingen som sker under dessa villkor.

Iform Hästfoder AB behandlar kundens personuppgifter för att kunna fullgöra skyldigheter enligt avtal med kunden samt övriga rättsliga förpliktelser såsom bokföringsskyldighet.

Vilka personuppgifter vi samlar in och varför vi samlar in dem

Personuppgifter som kan komma att behandlas är t ex:
Namn, adress, telefonnummer, e-post adress, person- eller organisationsnummer, köphistorik samt betalnings- och faktureringsuppgifter.

Iform Hästfoder AB behandlar kundens personuppgifter för följande ändamål:

  • Fullgörande av köpeavtal med kunden
  • Fullgörande av Iform Hästfoder ABs rättsliga förpliktelser
  • Att informera kunden om Iform Hästfoder ABs tjänster och ändringar av dessa ändamål.

Kontaktformulär

Vi använder kontaktformulär på vår webbplats för att du som kund enkelt ska kunna komma i kontakt med oss. Vi sparar uppgifter från kontaktformulär endast för kundtjänständamå och använder inte insamlad information för marknadsföring och ger den aldrig vidare till tredje part.

Inbäddat innehåll från andra webbplatser

Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

Analys

Vår webbplats är gjord i WordPress. Som standard samlar WordPress inte in någon information för analys.

Hur länge vi behåller era uppgifter

Vi behåller uppgifter från kontaktformulär i sex månader.

Vilka rättigheter du har över dina data

I det fall kunden önskar få sina personuppgifter raderade och Iform Hästfoder ABs rättsliga förpliktelser ej ställer hinder i vägen, har kunden rätt att få sina personuppgifterna raderade ur Iform Hästfoder ABs kundregister etc. När Iform Hästfoder ABs rättsliga förpliktelser tillåter att kundens uppgifter att bli raderade kommer så att ske.

Vart vi skickar dina upgifter

Integritetspolicy är viktigt för oss. Iform Hästfoder AB lämnar inte ut personuppgifter till tredje part utom då det krävs av lagstiftning, myndighet eller tvingande föreskrifter. I det fall Iform Hästfoder AB säljer sina kundfakturor till factoringbolag får dessa alltid teckna ett personuppgiftsavtal med Iform Hästfoder AB.

Vår kontaktinformation

För ytterligare information kring Iform Hästfoder ABs hantering av personuppgifter kontakta Iform Hästfoder AB på info@iformfoder.se.

Iform Hästfoder AB
Marietorps Gård
Tängelsås
241 61 Löberöd
info@iformfoder.se

Hur vi skyddar din information

Vi använder oss av SSL, dvs säkerhetscertifikat, på vår webbplats, vilket du ser som ett grönt hänglås i din webbläsare.