11 oktober 2019

Stärkelse som energikälla till hästar

Stärkelse

Att diskutera stärkelseinnehåll i hästfoder har blivit lite av en modefluga. Vissa hästar har svårt att smälta stärkelse. Skälet detta är att stärkelsestrukturen är sådan att den inte kan smälta i tunntarmen i tillräckligt hög grad. Om för mycket stärkelse hamnar osmält i grovtarmen kan den påverka mikroorganismerna på ett negativt sätt (pH värdet sjunker).

Alla råvaror som ingår i Iform hästfoder är ångkokade. När man ångkokar stärkelse blir den förklistrad och blir på så sätt lättsmält och kan tas upp bättre i tunntarmen. Det är alltid klokt att dela upp kraftfodergivan på flera utfodringstillfällen. Helst tre till fyra gånger per dag. Rätt utfodrad och rätt behandlad är stärkelse, och har alltid varit, en utmärkt energikälla för hästar.

Att ange stärkelseinnehållet i ett foder säger inte så mycket, om man inte samtidigt anger om och hur stärkelsen är behandlad samt från vilket spannmålsslag stärkelsen kommer. Vill man av någon anledning ändå ge hästen ett smakligt foder med minimalt stärkelseinnehåll, så rekommenderar vi Iform FiberMash tillsammans med Iform Mineralkoncentrat.

På sidan Om utfodring har vi sammanställt en mängd intressant information om hästars utfodringsbehov. Du kan även läsa om hästens matsmältningssystem och få en inblick i varför det är så viktigt med en balanserad foderstat.