27 september 2019

Köpvillkor för hemleverans

Dessa köpvillkor gäller vid beställning

Så här beställer du

Beställning kan ske på telefon, via e-post eller fax. En utförlig vägbeskrivning måste följa första beställningen.

Leveransvillkor

Iform Hästfoder AB genomför leverans senast en vecka efter att Iform erhållit beställningen.

Bulkfoder

Hela det pelleterade fodersortimentet och samtliga spannmålsråvaror kan bli levererade löst med bulkbil. Vid bulkleverans gäller dessutom följande:

  • Inblåsningsröret skall vara lättåtkomligt för chauffören och vara tydligt märkt med namn och adress.
  • Bulkkopplingen skall vara en fast monterad hankoppling med en diameter på 100 mm.
  • Koppling skall vara monterad max höjd 1,5 m och minst 0,8 m från marken. Behovet av slanglängden får vara max 15 m.
  • Silo och rör måste vara anpassade för det arbetstryck som bulkbilar normalt arbetar med.

Storsäck

Storsäckarna innehåller ca 860 kg och kommer på engångspall. De mindre storsäckarna innehåller ca 520 kg. Storsäckarna skall lossas med traktor som kan bära minst ovan nämnda vikt. Alternativt går det bra med en hårdgjord yta där handtruck går att använda.

Säckat foder

Både pelleterat foder och müslifoder kommer på engångspall i 25 kg tvåskikts papperssäckar. Müslifoder kommer i 25 kg tvåskikts säckar.

Användning

Fodret får bara användas i enlighet med rekommenderade utfodringsanvisningar.

Ångerrätt

När kunden fått varan levererad med lastbil gäller inte ångerrätten.

Reklamation och felleverans

Fellevererad, felaktig eller skadad vara skall reklameras omgående efter erhållen leverans, eller så snart som felet borde ha blivit upptäckt. Kontakta Iform Hästfoder AB per telefon eller via e-post omgående när fel på varan blvit upptäckt. Vi kan inte godta reklamation på förbrukad vara. Iform skall ha möjlighet att ta prover på den reklamerade varan.

Kundens ansvar

Kunden ansvarar för varan när den vid bulkleverans har passerat bulkkopplingen. Vid pall- behållareleverans gäller kundens ansvar när varan har blivit lossad på anvisad plats. Kunden ansvarar för att förråd eller lossningsplats är iordningställda för mottagning inom leveranstiden. Kunden ansvarar för att framkomligheten för lastbil finns till lossningsstället. För bulkleverans gäller dessutom bärighet för tung lastbil (åtta tons axeltryck).

Returer

Produkter som blivit levererade enligt beställning och på avtalat sätt tas i retur endast efter särskild överenskommelse. Utöver fraktkostnad har Iform rätt att dra av en returavgift motsvarande 15% av varuvärdet.

Annullering

Annullering av order skall ske senast två dagar efter beställning.

Faktuerings- och betalningsvillkor

Vi fakturerar normalt utförd leverans på leveransdagen. Försäljningen sker normalt med betalningsvillkor 30 dagar netto. Vid befarad insolvens hos kunden har Iform Hästfoder AB rätt att stoppa leveransen, alternativt begära förskottsbetalning. Vid försenad betalning utgår vid varje tillfälle dröjsmålsränta som uppgår till 10%.

Ta del av våra köpvillkor innan du beställer

Vi uppmanar våra kunder att noga läsa igenom våra köpvillkor innan beställning.