1 oktober 2019

Om pellets och pelletering

Pellets och pelletering

Huvudsyftet med att pelletera foder är att skapa ett homogent, hygieniskt, hållbart och samtidigt lätthanterligt foder. Att påstå att pellets eller müsli är bättre eller sämre än det andra ger inte en rättvisande bild. Det som avgör hur bra fodret blir är de ingående råvarornas kvalitet och egenskaper. I de flesta müsliblandningar ingår även 20–50 procent pellets.

Innan man tillverkar ett foder måste man veta den hygieniska och näringsmässiga statusen på de ingående råvarorna. Man måste också ha kunskap om hur de olika råvarorna samspelar och hur de påverkar hästen vid olika situationer. Med den kunskapen formulerar man sedan de olika foderrecepten.

Inför själva pelleteringen väger man upp de olika ingående råvarorna enligt bestämda recept. Därefter maler man råvarorna. Efter malningen flyttar man råvarorna till en blandare. Där blandar man även in flytande råvaror som till exempel melass och olja.

Efter blandningen hettar man upp det homogena fodret med hjälp av ånga till 70–75° C. Upphettningen förbättrar hygienen och gör på så sätt att strukturen på stärkelsen blir mer lättsmält.

Efter upphettningen pressas fodret med hjälp av stora rullar genom kanaler. Storleken på kanalerna bestämmer pelletens diameter. Längden på kanalerna påverkar hur hård pelleten blir.

Här kan du läsa om utfodring.